Wie zijn wij?

SCIT is van Emilia de Gruijter.

Ik ben vanaf 2006 werkzaam als supervisor en coach voor met name de GGZ en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Bij de laatste ben ik tevens werkzaam als docent.

Ik geef cursussen in dagdroomtherapie, speltherapie en systeemtherapie. Verder geef ik supervisie en coaching aan collega’s en gastlessen aan bijvoorbeeld GZ-psychologen en jeugdartsen in opleiding.

Ik ben geregistreerd vaktherapeut (SRVB) en schematherapeutisch werker, en geregistreerd supervisor en leersupervisor (LVSC). Tevens ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Psychologen en Agogen (NVPA). 


Mijn naam is Sanne Nijenhuis.

Mijn grootste passie is leren, van en met de ander. Ik ben therapeut, docent, supervisor, coach en begeleidingskundige. Leren is wat mij betreft oneindig. Daar komen mijn keuzes voor begeleidende beroepen uit voort, daarin ben je namelijk nooit uitgeleerd. Mijn dramatherapie achtergrond maakt dat ik, afhankelijk van de situatie, gebruik kan maken van ervaringsgerichte werkvormen tijdens begeleidingssituaties. Zodat niet alleen het denken, maar ook de beleving, het ervaren en voelen centraal staat.

Sinds 2011 ben ik werkzaam als dramatherapeut en coach. Ik heb ervaring in de forensische psychiatrie, jeugdzorg, het basisonderwijs en de reguliere GGZ. In 2014 ben ik mijn eigen praktijk gestart, waarbij ik werk met kinderen, jongeren en volwassenen.

Vanaf februari 2017 werk ik samen met Emilia, waarbij ik ook in haar praktijk in Malden therapie en coaching verzorg.


Mijn naam is Sander Penders.

Sinds 2000 ben ik werkzaam als psychomotorisch therapeut voor verschillende organisaties. Momenteel ben ik dat op de SOLK-poli (PAAZ) van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. En in mijn praktijk in Beek waar ik mensen begeleid vanuit de basis-GGZ en gespecialiseerde-GGZ. Ik verzorg tevens supervisie- en coachingstrajecten voor professionals.

Hierbij maak ik, daar waar het het leren bevordert, gebruik van ervaringsgerichte oefeningen vanuit de psychomotorische therapie, en van acceptance & commitment therapie (ACT).

Vanuit SCIT begeleid ik voornamelijk zorgprofessionals en teams rond diverse vraagstukken en in verschillende begeleidingsvormen.

Als psychomotorisch therapeut ben ik geregistreerd bij de NFG, de RBCZ en de FVB, en als supervisor/coach bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) en de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB).