Gezinstherapie

Alles hangt aan elkaar

In een gezin is er een samenhang tussen het functioneren van alle gezinsleden . Een ernstig relatieprobleem tussen ouders zal in de meeste gevallen daarom ook effect hebben op de andere gezinsleden. Omgekeerd kan een probleem van een of enkele kinderen ook invloed hebben op de kwaliteit van de relatie van de ouders. Ook dan kan er een relatieprobleem van enige omvang en diepte ontstaan.

Bij het oplossen van problemen is het daarom soms niet voldoende om uitsluitend het gedrag van het individu te veranderen maar is ondersteuning van het gehele gezin nodig om tot gedragsverandering te komen.

Vaak is de eerste doelstelling van de gezinsbehandeling: “we willen dat het weer gezellig wordt bij ons thuis”.

We onderzoeken dan wat daarvoor nodig is en wie daarvoor nodig is. En vervolgens maken we een plan hoe we dit voor mekaar kunnen krijgen.

Hierin worden verschillende methodes ingezet, vaak afhankelijk van de problematiek, de persoonlijke voorkeuren en natuurlijk ook afhankelijk van de leeftijden van de kinderen. Denk aan speltherapie, dagdroomtherapie en familieopstellingen.

Soms kom je in gezinstherapie met zijn allen, maar het kan ook zijn dat alleen de kinderen of alleen de ouders of alleen één kind met één ouder komt. Dit is afhankelijk van de aard van de problematiek en de gezamenlijk afgestemde doelstellingen.

Onder downloads vind je een artikel dat ik heb geschreven over gezinstherapie, het heet “Mijn moeder is een tijger”.